Kalamata 2019 – Suurupi Female Choir “Meretule” (Estonia)

Kalamata 2019
Competition category F – Folklore
On stage is Suurupi Female Choir “Meretule” (Estonia)
Henry Laks – Ilmaratas

source

You might be interested in