Κάτω στής Μαργαρίτας -Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ Καλαμάτας -Μαέστρος Μιχ.Γαργαλιώνης

Καλαμάτα 15 Δεκ.2018
Χορωδιακή συνάντηση άφιερωμένη στόν έξαιρετικό μαέστρο:
Μιχάλη Γαργαλιώνη.
Συμμετέχουν οι χορωδίες:
1/ Μουσικού Ομίλου Γυθείου
2/ Χορωδία Τρίπολης
3/ Ενωση φίλων Μουσικής Καλαμάτας ”Αρμονία”
-Εδώ ή ΑΡΜΟΝΙΑ παρουσιάζει τό τραγούδι ”Κάτω στής Μαργαρίτας τ’ άλωνάκι”
-Διευθύνει: ό μαέστρος Μιχάλης Γαργαλιώνης
-Διοργάνωση: Ενωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας ”Αρμονία”

Από τόν χαιρετισμό τής ”ΑΡΜΟΝΙΑΣ”:
Αγαπητοί μας φίλοι,
Η Ενωση Φίλων Μουσικής ”ΑΡΜΟΝΙΑ” σάς καλωσορίζει στήν
άποψινή έορταστική μας βραδυά.
Μαζί μας σήμερα είναι ή χορωδία Τρίπολης
καί ή χορωδία Γυθείου
μέ τίς όποίες μάς συνδέει άρρηκτος δεσμός, ό μαέστρος
Μιχάλης Γαργαλιώνης.
Θά θελαμε λοιπόν άπόψε νά άποτίσουμε τή δέουσα τιμή
σέ έναν άνθρωπο πού έχει άφιερώσει τή ζωή του στή θεραπεία
καί τή διάδοση τής χορωδιακής μουσικής.
Σέ έναν άνθρωπο πού μέ άξιοπρέπεια καί ήθος διδάσκει
καί είναι παρών στά καλλιτεχνικά δρώμενα τών πόλεων μας.
Σέ έναν άνθρωπο πού μέ άπέραντη ύπομονή,
εύγένεια καί χιούμορ κρατάει τό ρυθμό καί τίς ίσορροπίες.
Ας ένώσουμε όλοι τίς φωνές μας τή βραδυά αυτή
καί άς γιορτάσουμε, μαζί τά Χριστούγεννα, τήν μουσική,
τήν συνεργασία καί τήν άγάπη

source

You might be interested in

Cookie Consent with Real Cookie Banner