Υπομονή -Μουσικός Όμιλος Γυθείου -Διευθυνσι-σόλο τραγούδι: ό Μαέστρος Μιχ.Γαργαλιώνης

Μουσικός Όμιλος Γυθείου. Καλαμάτα 15 Δεκ.2018
Χορωδιακή συνάντηση άφιερωμένη στόν έξαίρετο μαέστρο:
Μιχάλη Γαργαλιώνη.!
Συμμετέχουν οι χορωδίες:
1/ Μουσικού Ομίλου Γυθείου
2/ Χορωδία Τρίπολης
3/ Ενωση φίλων Μουσικής Καλαμάτας ”Αρμονία”
-Διευθύνει: ό μαέστρος Μιχάλης Γαργαλιώνης
-Διοργάνωση: Ενωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας ”Αρμονία”

Από τόν χαιρετισμό τής ”ΑΡΜΟΝΙΑΣ”:
Αγαπητοί μας φίλοι,
Η Ενωση Φίλων Μουσικής ”ΑΡΜΟΝΙΑ” σάς καλωσορίζει στήν
άποψινή έορταστική μας βραδυά.
Μαζί μας σήμερα είναι ή χορωδία Τρίπολης
καί ή χορωδία Γυθείου
μέ τίς όποίες μάς συνδέει άρρηκτος δεσμός, ό μαέστρος
Μιχάλης Γαργαλιώνης.
Θά θελαμε λοιπόν άπόψε νά άποτίσουμε τή δέουσα τιμή
σέ έναν άνθρωπο πού έχει άφιερώσει τή ζωή του στή θεραπεία
καί τή διάδοση τής χορωδιακής μουσικής.
Σέ έναν άνθρωπο πού μέ άξιοπρέπεια καί ήθος διδάσκει
καί είναι παρών στά καλλιτεχνικά δρώμενα τών πόλεων μας.
Σέ έναν άνθρωπο πού μέ άπέραντη ύπομονή,
εύγένεια καί χιούμορ κρατάει τό ρυθμό καί τίς ίσορροπίες.
Ας ένώσουμε όλοι τίς φωνές μας τή βραδυά αυτή
καί άς γιορτάσουμε, μαζί τά Χριστούγεννα, τήν μουσική,
τήν συνεργασία καί τήν άγάπη.

source

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

INTERKULTUR Video Award

 

The creativity of choirs worldwide in dealing with the contact bans due to the current Corona pandemic currently has no limits: New technologies are being explored, new ideas for online rehearsals are implemented and even innovative online concerts have already taken place.

 

INTERKULTUR wants to encourage this new choral creativity, give singers a worldwide platform to perform and present their skills:

 

The INTERKULTUR Video Award is INTERKULTUR’s first online choir competition and call amateur choirs from all over the world to participate.

 

Until June 30, 2020 choirs can hand in a yet unpublished virtual choir video with a song of their choice, which will be presented on the new platform INTERKULTUR.TV from July 1 onwards.

 

The Award will be given in the categories “Choirs a cappella” and “Choirs with accompaniment” and the winners will be published on July 15, 2020. An additional Special Prize will be awarded for the best interpretation of the INTERKULTUR motto “Singing together brings nations together.“

 

Guidelines and more information about the INTERKULTUR Video Award are available here: www.interkultur.com/videoaward